Hemsida » hälsa » Zink Side Effect # 2 sänker HDL-kolesterol

    Zink Side Effect # 2 sänker HDL-kolesterol

    Kolesterol är ett dåligt ord där hälsa och näring är berörda. Det skylles i stor utsträckning för att blockera artärer, och blockerade artärer kan få mycket allvarliga konsekvenser. Som vi har lärt oss mer om näring har vi dock lärt oss att det finns goda kolesteroler, så kallade HDL, liksom de dåliga (LDL).

    HDL-kolesterol hjälper faktiskt till att förhindra blockeringen av blodkärl. Det betyder att det är en ganska bra idé att få lite i blodet. Studier har visat att zink har en bieffekt av att minska HDL-kolesterol i ditt blod. Detta kan öka din chans att utveckla hjärtsjukdomar eller andra komplikationer med hjärt-kärlsystemet.