Hemsida » hälsa » Zinkbrist Symptom # 7 Nattblindhet

    Zinkbrist Symptom # 7 Nattblindhet

    Nattblindhet är ett tillstånd där individer upplever svårigheter att se i svagt ljus. Det kan vara ett symptom på undernäring, skada, zinkbrist och mycket mer.

    Medan nattblindhet kan vara en funktion av svår zinkbrist, finns det fler rapporter som visar att det beror på en kombination av både zink och andra näringsbrister.