Hemsida » hälsa » Yuzu Benefit # 3 bekämpar inflammation

    Yuzu Benefit # 3 bekämpar inflammation

    Medan kroppen kräver att någon inflammation ska förbli frisk kan kronisk inflammation leda till allvarliga problem inklusive kroniska sjukdomar. Eftersom yuzu är rik på antioxidanter och antioxidant vitaminer, hjälper konsumera det regelbundet till att minska inflammation. Antioxidantfytonutrienterna neutraliserar de fria radikalerna, vilket möjliggör kroppens välfungerande funktion.

    Skal och frön innehåller några av de mer potenta antioxidantföreningarna i yuzu. Enligt vissa studier har yuzu fröolja dubblet antioxidantkraften i grapefruktfröolja. En annan studie visade att yuzu-skal innehåller stora mängder limon, en stark oxidantförening. Användning av skal och frön eller extrakt kan därför bidra till att minska inflammation och därmed förbättra din allmänna hälsa.