Hemsida » hälsa » Yeast Infection Treatment # 3 Echinocandins

    Yeast Infection Treatment # 3 Echinocandins

    Echinocandiner är nya antifungala läkemedel som arbetar genom att hämma syntesen av jästens cellväggar. Denna klass av droger är endast effektiva mot specifika jästar. Några exempel på echinokandiner är caspofungin, anidalufungin och mikafungin. Echinokandiner tolereras i allmänhet väl med milda biverkningar som feber, illamående, kräkningar, huvudvärk och onormala leverfunktionstest (såsom aminotransferaser och alkaliska fosfatasnivåer).

    Det finns viss motståndskraft mot echinocandiner i vissa candida albicans-stammar. Echinokandiner administreras vanligtvis intravenöst på grund av dålig oral biotillgänglighet (det finns en låg andel läkemedel som går in i blodcirkulationen om de tas oralt).