Hemsida » hälsa » Yeast Infection Treatment # 2 Azoles

    Yeast Infection Treatment # 2 Azoles

    Azoler är en klass av svampdödande medel. Några exempel är flukonazol, itrakonazol, tiokonazol, terkonazol och mycket mer. Topiska former kan användas för att behandla lokaliserade av ytliga candida-infektioner, såsom kutan candidiasis, vulvovaginal candidiasis och orofaryngeal candidiasis. Några av biverkningarna av azoler är diarré, förstoppning, yrsel, huvudvärk, sömnighet, illamående och kräkningar. Om du för närvarande tar mediciner, var noga med att informera din läkare eftersom azoler kan interagera för att azolen blir mindre effektiv eller leverproblem.