Hemsida » hälsa » Yeast Infection orsakar # 2 diabetes

    Yeast Infection orsakar # 2 diabetes

    Det finns en signifikant koppling mellan diabetes och jästinfektioner. Eftersom jäst trivs av socker, hos diabetiker som inte har väl kontrollerat blodsocker, kan överväxt av jäst lätt uppstå speciellt i vaginala regionen för kvinnor. Genom att kontrollera ditt blodsocker kan det hjälpa till att sänka risken för jästinfektion.

    Diabetiker bör gå igenom screening för jästinfektioner som om de lämnas obehandlade, kan ibland orsaka allvarliga hälsokomplikationer. Om du har diabetes bör du diskutera med din läkare om hur du planerar ett screeningsschema. Både typ 1 och typ 2 diabetiker påverkas.