Hemsida » hälsa » Wilsons sjukdomssymtom # 9 Svårighetsbalansering

    Wilsons sjukdomssymtom # 9 Svårighetsbalansering

    När vi gör en rörelse arbetar många muskler i samordning med varandra för att hjälpa oss att utföra åtgärden. Det här är en imponerande prestation, speciellt när vi går, springar och hoppar, eftersom det krävs balans, något som även vår senaste teknik kämpar för att replikera.

    Det tar oss år att lära sig att gå och balansera, men när det lär sig är det något som vi vanligtvis inte tänker på. Wilsons sjukdom kan påverka hjärnan på ett sätt som får oss att börja förlora dessa förmågor. Det kan orsaka att patienten blir alltmer beroende av andra personer för hjälp.