Hemsida » hälsa » Wilsons sjukdomssymtom # 8 Svårighet Talar och sväljer

    Wilsons sjukdomssymtom # 8 Svårighet Talar och sväljer

    Våra hjärnor ansvarar för nästan alla våra handlingar. Det är så skickligt att vi även kan utföra imponerande uppgifter utan att behöva tänka på dem. Vi tenderar till och med att ta ett komplext tal för givet, trots att det kräver en förvånande grad av samordning mellan hjärnan och talmusklerna.

    Om våra hjärnor är sjuka kan vi börja kämpa för att göra de saker som vi en gång tog för givet. Ett symptom på Wilsons sjukdom i hjärnan är att patienten kan få det svårt att tala tydligt och också att svälja. Eventuella liknande symptom ska räcka för att uppmuntra dig att söka medicinsk hjälp om du inte redan har det.