Hemsida » hälsa » Wilsons sjukdomssymtom # 7 Buksmärta och svullnad

    Wilsons sjukdomssymtom # 7 Buksmärta och svullnad

    Det är inte ovanligt att vi upplever buksmärta. Att bara äta fel typ av mat kan ibland vara tillräckligt för att få oss att krulla upp i sorg. Det är vanligtvis inte något att vara bekymrad över och kommer vanligtvis att passera oskadd i tid. Om det kvarstår kan det dock vara en indikator på att något är ganska fel.

    Patienter med Wilsons leversjukdom kommer sannolikt att hitta betydande pågående magont. De kan också upptäcka att deras buk blir ovanligt svullet. Patienten kan också uppleva kräkningar av blod, vilket är ett säkert tecken på att de behöver medicinsk hjälp.