Hemsida » hälsa » Wilsons sjukdomssymtom # 5 Aggression

    Wilsons sjukdomssymtom # 5 Aggression

    Hjärnan är ett mycket komplicerat organ och om något är fel med det, kan det påverka oss på några mycket djupgående sätt. Hjärnan är huvudsakligen ansvarig för vem vi är, för våra personligheter och allmänna perspektiv i livet. Om vår hjärna påverkas på vissa sätt kan det ändra vem vi är.

    Personer med Wilsons sjukdom i hjärnan kan upptäcka att de blir okarakteristiskt aggressiva gentemot andra människor. Det kan göra dem svåra att arbeta med, men det är inte deras fel att de agerar på detta sätt. Det kan också orsaka ett mycket oskadligt och olämpligt beteende från patienter med sjukdomen.