Hemsida » hälsa » Wilsons sjukdomssymtom # 1 Ökad blödning

    Wilsons sjukdomssymtom # 1 Ökad blödning

    Vårt blod är väldigt viktigt för oss. Utan det skulle vi dö, så det är viktigt att det fortsätter att cirkulera genom våra blodkärl där det behövs. Det är vanligtvis ganska säkert i blodkärlen och även om kärlen skärs öppnas blodet snabbt för att förhindra förlust av blod.

    I fall av Wilsons sjukdom i levern kan patienten se en ökad blödningsnivå. Detta är uppenbarligen potentiellt mycket farligt och kommer att behöva behandlas som ett potentiellt allvarligt tillstånd. Vem som helst med tillståndet måste ta extra försiktighet för att inte skada sig på något sätt.