Hemsida » hälsa » Williams syndrom Symptom # 9 Attention Deficit Hyperactivity Disorder

    Williams syndrom Symptom # 9 Attention Deficit Hyperactivity Disorder

    Många patienter med Williams syndrom diagnostiseras också med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). De har ofta svårt att uppmärksamma eller fokusera på en uppgift under en längre tid. ADHD är ofta svår att behandla eftersom det ofta diagnostiseras samtidigt med andra tillstånd som ångest, beteendestörningar, inlärningssvårigheter eller humörstörningar.

    I Williams syndrom diagnostiseras ADHD tillsammans med ångest som orsakar att kombinationen av behandlingar blir svåra. Behandlingen måste övervakas noggrant för att undvika biverkningar.