Hemsida » hälsa » Williams syndrom Symptom # 8 Utvecklingsfördröjningar och utmaningar

    Williams syndrom Symptom # 8 Utvecklingsfördröjningar och utmaningar

    Patienter med Williams syndrom kan ha skillnader inom deras lärande och kognitiva utmaningar. Yngre barn kan ha utvecklingsförseningar där de uppnår milstolpar som att prata, gå och toalettträda senare än sina kamrater.

    Eftersom dessa barn växer kan de utveckla starka intellektuella områden som social kompetens, tal och långsiktigt minne medan de upplever svaghet i andra intellektuella områden som rumsliga relationer och fina motoriska färdigheter.