Hemsida » hälsa » Williams syndrom Symptom # 6 Dentala abnormiteter

    Williams syndrom Symptom # 6 Dentala abnormiteter

    Patienter med dentala abnormiteter tenderar att ha små och vidsträckta tänder. De kan också ha en mängd olika onormala bett, tänder, tänder och utseende. Dessa tandförändringar behandlas lätt med ortodontisk korrigering.

    Det kan också finnas agenes av permanenta tänder, skillnad i tandstorlek och olika morfologi som påverkar patientens kosmetiska utseende. Dessa abnormiteter kan också komplicera prostodontisk och ortodontisk behandling.