Hemsida » hälsa » Williams syndrom Symptom # 4 låg födelsevikt eller låg viktökning

    Williams syndrom Symptom # 4 låg födelsevikt eller låg viktökning

    Barn med Williams syndrom tenderar att ha låg födelsevikt och gå ner i vikt jämfört med sina syskon eller kamrater. Låg viktökning är också känd som misslyckad att trivas. Det indikerar otillräcklig viktökning eller onormal viktminskning. Det används genom att jämföra vikten av det drabbade barnet till hans eller hennes kamrater av samma ålder.

    Världshälsoorganisationen definierar den som vikt, som ligger under den andra procentilen av vikt för sin ålder oavsett födelsevikten. Det är ett icke-specifikt symptom som kan orsakas av många tillstånd.