Hemsida » hälsa » Williams syndrom Symptom # 3 Hypercalcemia

    Williams syndrom Symptom # 3 Hypercalcemia

    Kalcium är ett viktigt mineral som fungerar i att bygga ben och tänder. Det är också avgörande i reaktioner som där det hjälper hjärtat att slå. Patienter med Williams syndrom har höga kalciumnivåer. Symtom på hyperkalcemi inkluderar irritabilitet, kräkningar, aptitlöshet och slöhet. Höga halter av kalcium kan leda till anfall och onormala rytmer i hjärtat.

    Det kan också leda till nefrokalcinos (kalciumkristaller att deponera i njurarna) som kan orsaka njurstenar. Behandling inkluderar medicinering eller kostförändringar för att sänka de höga halterna av kalcium.