Hemsida » hälsa » Williams syndrom Symptom # 10 okulära problem

    Williams syndrom Symptom # 10 okulära problem

    Så många som 75% av patienterna med Williams syndrom upplever okulära eller oftalmiska problem som strabismus (korsögda ögon där ögonen inte står i linje med varandra när man tittar på ett objekt), esotropi (en form av strabismus där båda ögonen vrider inåt som om att titta på näsan) och kognitiva underskott i visuospatial konstruktion.

    Dessa individer har problem med visuell bearbetning (sekvensen av steg där informationen flyter från visuella sensorer till behandlingsorganet). En annan fysisk egenskap som kan ses i ögonen är den blå irisen med ett lacey eller stellatmönster där den har radial eller cartwheel striations.