Hemsida » hälsa » Williams syndrom Symptom # 1 Heart Murmurs

    Williams syndrom Symptom # 1 Heart Murmurs

    De flesta patienter som drabbats av Williams syndrom tenderar att ha någon typ av kardiovaskulär problem (blodkärl eller hjärtproblem). Det finns vanligen en viss inskränkning i aortan som ger aorta-stenos över ventilerna eller förminskningen av lungartärerna. Sortimentet i svårighetsgraden av förminskningen kan vara mild till svår.

    Svåra fall av aorta stenos kommer att kräva operation för att korrigera defekten. Eftersom det finns en högre tendens att blodkärlens inskränkning, kan det finnas högt blodtryck. Övervakning och observation av hjärtat kan vara nödvändigt.