Hemsida » hälsa » Whooping Host Symptom # 9 Sömnlöshet

    Whooping Host Symptom # 9 Sömnlöshet

    Sömnlöshet är ett annat symptom på kikhosta, och vissa kan betrakta detta både en välsignelse och en förbannelse. Sömnlöshet kan kraftigt förvärra trötthet och utmattning orsakad av kikhosta, men det minskar även chanserna för sömnapné, vilket kan vara dödligt. (Om du inte kan somna, kan du inte få sömnapné!)

    Människor som lider av kikhosta kan ha mindre lust att sova eftersom de hostar ständigt dag och natt. Hostan i sig kan också göra det svårt att sova, vilket ytterligare bidrar till sömnlöshet.