Hemsida » hälsa » Whooping Host Symptom # 5 Sleep Apnea

    Whooping Host Symptom # 5 Sleep Apnea

    Sömnapné är ett tillstånd där en person slutar andas i sömnen. Det påverkar ett alarmerande antal människor i väst, och det kan vara mycket farligt och skrämmande. Sömnapné är den främsta orsaken till att så många barn dör av kikhosta. Deras lungor är mycket känsligare än vuxna lungor, och de kan inte överleva utan syre så länge.

    Sömnapné förekommer oftare hos personer som lider av kikhosta. Det händer vanligtvis efter att någon med kikhosta upplever en seriös hostform. Det karakteristiska kikljudet hörs ofta innan andningen slutar.