Hemsida » hälsa » Whooping Host Symptom # 3 nysning

    Whooping Host Symptom # 3 nysning

    Nysning är ett annat symptom som vanligen förekommer vid vanliga förkylningar och de flesta andra tillstånd som också hör samman med en rinnande näsa. Tyvärr, när det gäller kikhosta är nysning farligare eftersom kikhosta är smittsam.

    Vuxna är i allmänhet artiga nog att täcka ansikten när de nysar, men barn kan vara mer benägna att sprida sjukdomen genom nysning utan att täcka ansikten. Detta är ett allvarligt problem eftersom kikhosta påverkar barn oftare än vuxna.