Hemsida » hälsa » Vit tunga orsak # 4 Syfilitisk leukoplaki

    Vit tunga orsak # 4 Syfilitisk leukoplaki

    Syfilitisk leukoplaki refererar till den vita lesionen som ses i den tertiära fasen av en syfilisinfektion. Det är nu sällsynt, eftersom fler människor nu är medvetna om syfilis och söker behandling innan den når sjukdomen i tertiärstadiet. Den vita plåstret på tungans yta ökar risken för oral cancer. Syfilis är en sexuellt överförd infektion som orsakas av en bakterie som kallas Treponema pallidum.

    Symptomen skiljer sig beroende på tillståndets olika stadier (primär, sekundär, latent och tertiär syfilis). Andra associerade symtom på tertiär syfilis förutom syfilitisk leukoplaki är neurosyphilis (involvering av centrala nervsystemet), syfilitisk aortit (involvering av aorta) och närvaron av gummi (mjuka och icke-cancerösa tillväxter) över hela kroppen.