Hemsida » hälsa » Whiplash Symptom # 9 sömnstörningar

    Whiplash Symptom # 9 sömnstörningar

    Whiplash kan också leda till sömnstörningar som kan uppstå på grund av smärtan som härrör från de skadade vävnaderna. Sömnstörningarna kan vara följden av sorg, oro och andra känslomässiga förändringar som patienten genomgår som följd av att hantera posttraumatiska utmaningar. Patienten får inte ha medel att stödja sig själv eller sin familj efter piskaskador. Detta kan störa hans sömn.

    Det är värt att notera att oroande och sömnlöshet kan leda till ökad stress eller till och med depression. Dessa sekundära whiplash-symtom kan förorsaka problemet och störa läkningsprocessen. Patienten kan också uppleva andra symtom som dålig aptit, trötthet, yrsel och synproblem.