Hemsida » hälsa » Whiplash Symptom # 10 Emotionella problem

    Whiplash Symptom # 10 Emotionella problem

    Emotionella problem som irritation, ångest och depression kan vara symtom på whiplash. Dessa symtom kan uppstå som ett resultat av posttraumatisk stress efter händelser som leder till whiplashskada. Stress kan också uppstå på grund av problem som uppkommer efter olyckan, inklusive medicinska räkningar, oförmåga att tjäna, rättstvister och liknande skador i kära.

    Om en person med whiplashskador vägs av sådana problem kan han uppleva känslomässiga förändringar som extrem sorg, oroande, dålig koncentration och depression. Dessa förändringar kan leda till symtom som sömnstörningar och socialt utslag eller till och med depression och självmordstendenser.