Hemsida » hälsa » West Nile Virus Symptom # 9 Coma

    West Nile Virus Symptom # 9 Coma

    Coma är ett annat troligt allvarligt symptom på West Nile-viruset. Coma händer när en feber på grund av West Nile virus går obehandlad under en längre tid. Den resulterande inflammationen av meningesvävnaderna som täcker hjärnan och ryggmärgen orsakar otillbörligt tryck på hjärnan så att det finns minimal blodflöde till hjärnan. Eftersom blod transporterar syre och glukos, när inget eller lite blod kommer i hjärnan, betyder det att hjärnan kan stängas av, vilket leder till koma. Av denna anledning, om du utvecklar symtom som tyder på West Nile-viruset, ska du omedelbart söka vården.