Hemsida » hälsa » Sårkropp Symptom # 6 Halsband

    Sårkropp Symptom # 6 Halsband

    En klump på nacken är också känd som en nackmassa. Klumparna kan vara små eller synligt stora. Medan vissa nackklumpar är ofarliga kan vissa vara ett tecken på ett allvarligt tillstånd, som cancer eller infektion. I halscancer kan nackklumpen vara själva cancerframkallningen eller det kan vara förstorade lymfkörtlar.

    Lymfkörtlar filterpatogener, främmande material och cancerceller. Lymfkörtlar i anslutning till cancer är också en av de första ställena där cancern sprider sig. Behandling innebär att de drabbade lymfkörtlarna avlägsnas.